June 23

Aplikacja z przepisami

Day challenge: zaprojektować kilka ekranów wymyślonej aplikacji.