June 23, 2023

Aplikacja z przepisami

Day challenge: zaprojektować kilka ekranów wymyślonej aplikacji.